Chương trình dịch vụ đi lại sau giờ làm việc

After-Hours Commuter Service Pilot Program

English | En Español | En Français | አማርኛ (Amharic) | عربي (Arabic) | Soomaali (Somali) | 한국인 (Korean) | 简体中文 (Chinese Simplified) | 繁体中文 (Chinese Traditional)

Chương Trình Dịch Vụ cho Người Đi Làm Sau Giờ Làm Việc là một cách dễ dàng và thuận tiện để có được một chuyến đi Lyft hoặc Đi Xe Chung của Lyft đi làm nếu quý vị cần di chuyển trong khoảng thời gian từ 12:00 sáng (nửa đêm) đến 4:00 sáng.

Chương Trình được thiết kế riêng cho những người làm việc khuya, chẳng hạn như những người làm việc trong ngành khách sạn và chăm sóc sức khỏe. Sau khi ghi danh, Metro đài thọ $9 đầu tiên cho chuyến đi chung của quý vị với Lyft khi quý vị đi làm hoặc đi làm trong khu vực dịch vụ thỏa thuận của Metro tối đa 40 chuyến mỗi tháng.

Chỉ cần đăng ký Chương Trình trước ngày 25 của tháng và quý vị sẽ nhận được khoản trợ cấp chuyến đi trị giá $9 vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo và trong suốt thời gian của chương trình.

Sau đây là những gì quý vị cần để đăng ký:
Checkbox icon Thẻ SmarTrip® đã đăng ký.
Đăng ký thẻ SmarTrip của quý vị
Quý vị không có thẻ? Ghé thăm bất kỳ nhà ga Metrorail nào hoặc tìm địa điểm bán hàng
Checkbox icon Một công việc yêu cầu quý vị phải đi làm và/hoặc tan làm vào nửa đêm đến 4 giờ sáng.
Checkbox icon Thông tin liên lạc cho chủ lao động của quý vị.
Checkbox icon Cài ứng dụng Lyft trên điện thoại thông minh của quý vị.