Af Soomaali

Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mashruucan, fadlan  khadka Adeegga Macaamiisha ee Metro ka soo wac 202-637-1328.