አማርኛ

ስለዚህ ፕሮጄክት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ሜትሮ ደንበኛ አገልግሎት መስመር ይደውሉ 202-637-1328.